Resmi Gazete’de bugün (05.06.2024)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/38, K: 2024/25 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/69, K: 2024/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/110, K: 2024/35 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri