Resmi Gazete’de bugün (07.06.2024)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/178, 179)
YÖNETMELİKLER
–– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/9)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/27554 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/1617 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2019/40761 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2019/25805 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/11939 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri