Resmi Gazete’de bugün (11.06.2024)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik
–– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/40471 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2021/26923 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2022/41426 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri