Resmi Gazete’de bugün (14.6.2024)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİK
–– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2022/21, K: 2024/79 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/140, K: 2024/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/1 (Değişik İşler), K: 2024/1 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/183, K: 2024/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2023/170, K: 2024/96 Sayılı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri