Resmi Gazete’de bugün (19.01.2024)

admin

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1400 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
1401 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2024 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar
1402 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8119)
YÖNETMELİK
–– Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/36)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/1 (Değişik İşler), K: 2023/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/2 (Değişik İşler), K: 2023/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/3 (Değişik İşler), K: 2023/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/102, K: 2023/203 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/129, K: 2023/206 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2023 Tarihli ve 2020/10052 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/3, K: 2023/5)
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri